pham quynh anh

简介: 范琼英(Phạm Quỳnh Anh),出生于越南河内市,越南歌手。与越南裔比利时女歌手范琼英同名,非同一人。 更多>

范琼英(Phạm Quỳnh Anh),1984年8月24日出生于越南河内市,越南歌手。与越南裔比利时女歌手范琼英同名,非同一人。

猜你喜欢

最新歌手