MC陌

简介: o.┈--→.o從沒想到我會如此[在乎伱]o.. .
.LΟvё.o.不管我們結局是否[完美]o.. .
KaNg —⊕┈.我都不會放棄伱┈
⊕┈o┈—→ ...o..因爲.[我太愛伱]...
℡ヅ愛過ぷ⊕誰會舍得--→放棄→..o 更多>

o.┈--→.o從沒想到我會如此[在乎伱]o.. .
.LΟvё.o.不管我們結局是否[完美]o.. .
KaNg —⊕┈.我都不會放棄伱┈
⊕┈o┈—→ ...o..因爲.[我太愛伱]...
℡ヅ愛過ぷ⊕誰會舍得--→放棄→..oo...
o.輕聲锆訴袮┈wǒ嗳dē﹌~Sんī ni

猜你喜欢

最新歌手