Ron Korb

简介: Ron Korb为加拿大知名长笛大师及作曲家外形俊美又有长笛王子外号因容貌颇似披头四乐团中的约翰蓝侬常被误认为其子至今发行个人演奏专辑30张并活跃巡回世界各地演出Ron Korb是长笛独奏家中成功跨越古典与非古典乐风的最具代表人物音乐融合了世界音乐新世纪音乐古典音乐爵士乐拉丁美洲 更多>

Ron Korb为加拿大知名长笛大师及作曲家外形俊美又有长笛王子外号因容貌颇似披头四乐团中的约翰蓝侬常被误认为其子至今发行个人演奏专辑30张并活跃巡回世界各地演出Ron Korb是长笛独奏家中成功跨越古典与非古典乐风的最具代表人物音乐融合了世界音乐新世纪音乐古典音乐爵士乐拉丁美洲音乐亚洲音乐凯尔特音乐等树立个人独特唯美凤格同时因擅长东西方笛子乐器及少数民族木管乐器被誉称为当代第一魔笛手

猜你喜欢

最新歌手