Saying I Love You歌词

Wonder Girls - Saying I Love You
LRC制作:活在當下 QQ:6313827
?????? ??? ?????? ??? ????
?????? ????
?? ???? ??????? ?? ?? ????
?? ?? ????????????
???? ???? ???? ????
???? ??????????
???????? ????
?? ?????????? ?? ????
???????????????? ????? ????
???????????? ??????
???? ???????? ?? ????
???? ?? ????
?? ???? ??????? ?? ???? ??
???????? ???? ??????
???? ???? ???? ???????? ????????
???????? ????
?? ?????????? ?? ????
???????????????? ????? ????
???????????? ??????
???????? ??????? ??
?? ?? ???????? ??
????????????
???????? ????
?? ?????????? ?? ????
???????????????? ????? ????
???????????? ??????
??????????????????????????

Saying I Love YouLRC歌词

[ti:Saying I Love You]
[ar:Wonder Girls]
[al:Taiwan Special Edition]
[by:活在當下]
[00:01.12]Wonder Girls - Saying I Love You
[00:06.58]
[00:07.92]LRC制作:活在當下 QQ:6313827
[00:11.39]
[00:15.04]?????? ??? ?????? ??? ????
[00:24.44]?????? ????
[00:28.79]?? ???? ??????? ?? ?? ????
[00:37.99]?? ?? ????????????
[00:43.36]???? ???? ???? ????
[00:51.64]???? ??????????
[02:58.11][02:11.64][00:57.84]
[02:58.82][02:12.11][00:58.29]???????? ????
[03:05.04][02:18.07][01:04.30]?? ?????????? ?? ????
[03:11.40][02:24.40][01:10.04]???????????????? ????? ????
[03:19.79][02:35.86][01:19.68]???????????? ??????
[01:27.05]
[01:28.81]???? ???????? ?? ????
[01:37.29]???? ?? ????
[01:42.60]?? ???? ??????? ?? ???? ??
[01:51.81]???????? ???? ??????
[01:57.33]???? ???? ???? ???????? ????????
[02:40.66]
[02:41.18]???????? ??????? ??
[02:44.60]?? ?? ???????? ??
[02:49.70]????????????
[03:28.51]
[03:30.18]??????????????????????????
[03:48.14]
????裬??

Saying I Love You歌词,Saying I Love YouLRC歌词

歌曲名:Saying I Love You  歌手:Wonder Girls  所属专辑:《The Wonder Years Tri》

作词:  作曲:  发行公司:Loen  发行时间:2008-10-02

歌曲ID:275713  分类:歌曲  语言:韩语  大小:2.23 MB  时长:03:54秒  比特率:80K  评分:0.0分

介绍:《Saying I Love You》 是 Wonder Girls 演唱的歌曲,时长03分54秒,由作词,作曲,该歌曲收录在Wonder Girls2008年的专辑《The Wonder Years Tri》之中,如果您觉得好听的话,就把这首歌分享给您的朋友共同聆听,一起支持歌手Wonder Girls吧!

◆ 本页是歌曲Saying I Love You歌曲LRC歌词下载页面,如果您想下载Saying I Love Yoump3,那么就点击  Saying I Love YouMp3免费下载

◆ 如果你想在线试听这首歌曲就点击  Saying I Love You在线试听

◆ 如果你想了解更多歌手Wonder Girls的信息就点击  Wonder Girls的所有歌曲  Wonder Girls的专辑  Wonder Girls的详细资料  Wonder Girls的图片大全

◆ Saying I Love You的永久试听地址是//www.9ku.com/play/275713.htm,请将九酷音乐网(www.9ku.com)告诉您的3个朋友,感谢您对九酷音乐网支持!

Copyright @2011 - 2022 www.9ku.com.All Rights Reserved.九酷音乐网 版权所有  ICP经营许可证:豫B2-20110008-7